Värdeflödesanalyskarta


  Hur gör man en värdeflödesanalys och värdeflödesanalyskarta? Det finns bra exempel på nätet att hitta, men om du bara är ute efter en mall eller symboler i Visio för flödesanalys kan jag kanske hjälpa dig.värdeflödesanalys karta symboler

  Vardeflodesanalys.vss (67,0 KiB, 3 337 hits)


Mer information om värdeflödesanalys kan du annars hitta på: 

www.leanforum.se/x_jobb/LindgrenochStenberg_xjobb.pdf

www.leanconcepts.se/sitespecific/lean/files/Vardeflodesanalys_2004.pdf

http://epubl.ltu.se/1402-1617/2007/198/LTU-EX-07198-SE.pdf

http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:317695/FULLTEXT01