Riskanalys


Effektivisera era riskanalyser med hjälp av post-itlappmetoden. Jag hjälper er gärna med att komma igång med metoden.


Click to open PDF