QFD


Quality Functional Deployment - QFD är en metod för att ta fram designkrav/parametrar utifrån kundkraven på en produkt.

Läs mer i dessa länkar:

En välskriven sammanfattning av QFD-metoden