Post-itlapp projektplanering


LEAN PROJEKT-PLANERING

eller

POST-ITLAPP METODEN


Varför?

Det är enkelt!
Ersätt komplicerade datorbaserade projektplaneringsverktyg med post-itlappar.

Det är intiutivt!
Det är lätt att förstå hur planering görs.

Det är visuellt!
Tidplanen sitter på väggen åskådlig för alla, den är inte gömd i projektledarens dator.

Du får en projektplanering som går i linje med LEAN Produktutveckling

 • Går det ihop
 • Mål – kartan
 • Identifiera och komitta åtaganden
 • Hitta risker i tidplanen
 • Kommunikation inom projektet

Resultat:

Aktiviterer och beroenden förs in i tidplanen, stuvas om, tills en ”realistisk” plan är uppe. Integrationspunkter/tollgates förs in. Risker markeras.

Projekttavla med Projektplan med postitlappar

Detaljerad projektstyrning med tät uppföljning görs sedan på projekt/pulsmöten med 3-4 veckors tidshorisont.

Pulsmöten 1-5 ggr/vecka.


Metodik:

Alla funktioner, helst alla projektmedlemmar skall delta.

En tom tidplan sätts upp på väggen (stora blad) tidsaxel och funktioner/avdelningar markeras. Eventuellt kan någon förutbestämd aktivitet/milstolpe finnas med från början, t ex en avtalad leverans.

Varje person på mötet skall representera en funktion/avdelning. Samtliga personer skall skriva ned sina inberoenden och leveranser på postitlappar. Använd ”tjocka” pennor. De sätts sedan in i tidplanen. Gemensamt stuvas de om tills en realistisk tidplan har erhållits.

Behov av inleverans på orange lapp

 • Ange leveransinnehåll
 • Ange vem som levererar
 • Ange behovstid, datum
 Orange lapp
Utleverans på gul lapp

 • Ange leveransinnehåll
 • Ange vem som levererar
 • Ange klartid, datum
 • Ange omfattning kalendertid i veckor
 Gul lapp
Risk för problem = svart ram runt lappen  Svart ram
Konstaterat problem = röd ram runt lappen  Röd ram

+ Notera riskerna på något sätt.

Steg 1:
Kontrollera att alla funktioner/avdelningar finns med på tidplanen och tilldela deltagarna sina roller.

Steg 2:
Börja med enskild hjärnstormning, skriv ned alla behov och utleveranser för din funktion på post-itlappar, sätt upp dem på tidplanen. Komplettera övriga funktioner.

Steg 3:
Sortera gemensamt om bland lapparna så att tidplanen blir logisk och realistisk. Notera risker med röd eller svart kant runt lapparna.

Steg 4:
För varje funktion/avdelning i tidplanen skall en deltagare inför de andra gå igenom sina lappar.

Steg 5:
Lägg till relevanta tollgates/integrationspunkter (röda lappar)

Steg 6:
För upp riskerna på en lista

Steg 7:
Fortsätt med planen tills alla är överens och kan godkänna den.

Steg 8:
Sätt upp planen och risklistan där projekt/pulsmötena hålls.

  POSTITLAPP_PLANERING.pdf (108,5 KiB, 2 375 hits)