Design For Automatic Assembly - DFA2


DFA2/DFAA: En metod och arbetssätt som får utvecklare av produkter och utvecklare av produktionssystem att samarbeta tidigt och hela vägen när en ny eller förbättrad produkt skall tas fram.

DFA2 bör även användas som en del i Production Preparation Process 3P.

Läs mer i dessa länkar:

Design For Automatic Assembly DFA2, doktorsuppsats av Stephan Eskilander

Övning i DFA2

Assemblability Design Efficiency Analysis For Design For Automatic Assemblies

Sammanfattning av DFA2-metoden utvecklad av IVF