Att hantera mail


  Slutet på uppdraget, och fortfarande en tom IN-korg! I mitt uppdrag på Stoneridge sköttes mycket av planering och kommunikation via mejl, så för att inte tappa kontrollen krävdes koll på mejlen.

Alla ”arbeta effektivare metoder” ex. ”Get Things Done” GTD, föreskriver att inkorgen regelbundet skall tömmas och inte användas som ”todo-lista” eller arkiv, men det är lättare sagt än gjort, har provat förut, men det har aldrig fungerat någon längre tid.

Hittade dock lite hjälp på nätet, en metod som jag nu använder, och än så länge fungerar det. Det kanske kan vara till hjälp för några fler.

I mitt exempel använder jag bara 4 mappar 00…, 01…, 02…, 04… för att sortera in ej färdigbearbetade mejl. och dessa mappar har jag ställt in att så att de visar totala antalet mejl, även lästa.
Alla övriga mappar är arkivmappar för referens.

När ett mejl är färdigbehandlat skall det antingen kastas eller arkiveras.

  en tom inkorg
  Inspirationen hittade jag på: http://tdh.se/fa-kontroll-pa-din-inkorg-sa-har-hanterar-jag-100-mejldag/
där du hittar en mer utförlig beskrivning om hur och varför det fungerar.